1491 yılında inşa edilen Galata Mevlevihanesi İstanbul’daki en eski mevlevihanedir. 1765 yılında çıkan Tophane Yangını’nda tamamen yanan mevlevihane 1766 yılında yeniden inşaa edilmiştir. Mevlevihane 1925 yılında tekkelerin kapatılmasına kadar geçen 434 yıl boyunca Türk Edebiyatı, musikisine ve diğer sanat dallarına hizmet veren edebiyat sanatçı ve müzisyen yetiştirmiştir.

Bugün bu kültürel mirasımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir müzedir.

Galata Mevlevihanesi Müzesi yaklaşık 6.800 m² açık alan üzerinde yer alan bir bina kompleksidir. Günümüzde mevlevihane bünyesinde semahane ve derviş odalarını kapsayan ana yapı, Halet Efendi Kütüphanesi, Sebili ve Türbesi, Şeyh Galib Türbesi, Hasan Ağa Çeşmesi, sarnıç, hâmûşân, Adile Sultan Şadırvanı ve çamaşırhane bulunmaktadır.

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı 2004 yılında başladığı ön araştırmalar ve etüdler ardından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamış, gerekli onayları alarak 2007 yılında başlanan restorasyon uygulaması 2008 yılında tamamlanmıştır.

Adres: Galip Dede cad. No: 15, Tünel, 34220 Beyoğlu / İstanbul