Kültürel mirasın korunması, eserin varlığını sürdürmesini, insanların kendi geçmişlerini öğrenmesini, tarihin sürekliliğinin görünür hale gelmesini ve bir toplumun kimliğini anlamayı sağladığı için sosyoekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik stratejilerinin bir parçasıdır.

Bu amaç doğrultusunda, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından Galata Mevlevihanesi Müzesinin restorasyon çalışması yapılmış ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın bina projelerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Bu amaç doğrultusunda, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından Galata Mevlevihanesi Müzesinin restorasyon çalışması yapılmış ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın bina projelerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

Detaylı Bilgi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na ait yeni yapılacak binanın mimari ve statik projeleri ile zemin etüdlerinin hazırlatılmasına katkıda bulunulmuştur.

Detaylı Bilgi