Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, 2014 yılından bu yana Bilim Kahramanları Derneği’nin Türkiye’de organizatörü olduğu Bilim Kahramanları Buluşuyor / FLL Turnuvası’na kız öğrenci yurtlarından takımların katılımına destek olmaktadır. Bilim Kahramanları Buluşuyor, 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini” sağlayan dünyada 98 ülkeden 320.000’in üzerinde takımın katıldığı FIRST LEGO League  isimli bilimsel içerikli uluslararası turnuvanın Türkiye ayağıdır. Vakfın desteğiyle 6 yılda 12 yurttan 128 kız öğrenci turnuvaya katılım sağlamıştır.

Projenin amacı:

 • Akranları, ebeveynleri ve öğretmenleri ile iletişim, kendini ifade etme ve dinleme yeteneklerinin gelişmesi
 • Sunum yeteneği, zaman yönetimi, empati, paylaşma, araştırma ve sorgulama kabiliyetlerinin gelişmesi
 • Özgüvenin artması
 • Akranlar ve farklı jenerasyonlar arasında karşılıklı güvenin artması
 • Yılın teması ile ilgili farkındalığın artması
 • Takım çalışması ve sosyalleşme yeteneklerinin gelişmesi
 • Bilimin yaşam kalitesini artıran, kolay ulaşılabilir ve eğlenceli bir araç olduğu algısının yaratılması
 • Sürecin sonuçtan daha önemli olduğu konusunda farkındalık yaratılması

17 takım turnuvalara katılmıştır.

Toplam 11 ödül alınmıştır.

2 kez Ulusal Turnuva’ya katılım sağlanmıştır.

Bilim Kahramanları Buluşuyor” turnuvasının öğrencilere kattığı beceriler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Özgüven artışı
 • Bilimsel araştırma yapma, bilimi eğlenerek öğrenme
 • Dinleme
 • Kendini doğru şekilde ifade etme
 • Takım olabilme, grup halinde hareket edebilme
 • Disiplinli çalışma
 • Sorumluluk alma
 • Problem çözme
 • Heyecan kontrolü
 • Jüri karşısında sunum yapabilme
 • Farklı fikirlere açık olma
 • Robot tasarımı ve bununla birlikte matematiksel, görsel zekanın, algoritmik düşünce yapılarının gelişimi

«Doğaya verilen ve verdiğimiz zararın farkında değildik. Bu konuda bakış açımız fazlasıyla değişti. Kararlarımızda kendi yaşamımızı ve yaşadığımız dünyayı düşünmek zorunda olduğumuz gerçeğiyle yüzleştik. Bizi çevremize karşı daha duyarlı yaptığını görmüş olduk.»

«Hayata bakış açımızı değiştirdi bu turnuva. Öncelikle hayatımızda yaşayıp da farkında olmadığımız çok sorun olduğunu gördük. Ayrıca sorunları gözümüzde büyütmek yerine çözüme adım adım gitme yöntemini öğrendik.»

«Mühendis olmak istiyorum. Bu proje ile robot tasarlamayı ve yazılım geliştirmekten çok keyif aldığımı farkettim.»

«Turnuva süresince her duyguyu yaşadım; üzüntü, sevinç, heyecan, merak gibi. Bu harika bir şey. Özellikle merak duygusu: Artık her şeyi öğrenmek istiyorum.»

«Takım çalışmasını seviyorum. Çünkü tüm takım üyeleri birbirlerinin fikirlerine saygı duyuyor.»