İkametgâh Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Cumhuriyet Savcılığı‘ndan Sabıka Kaydı Belgesi

2023 AYT Sonuç Belgesi

2023 AYT Yerleştirme Sonuç Belgesi

Diploma Fotokopisi

Öğrenci Belgesi

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı bursuna başvurma sebeplerinizi anlattığınız 1 sayfalık kompozisyon

Gelir beyanı ile ilgili olarak:

Aile reisinin (baba veya anne, çalışmaları halinde her ikisinin) maaşını gösteren işyerinden onaylı bir belge veya,

Aile reisinin (baba veya annenin veya her ikisinin) çiftçi, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının fotokopisi,

Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge veya fotokopisi,

Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge.

Engellilik durumunun bulunması halinde, bu durumu kanıtlayacak belge

NOT: Eksik belge veya başvuru formunda eksik bilgi olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.