Kırsal Kalkınma Programı

Kırsal Kalkınma Programı

Özyeğin Vakfı eğitim ve sağlık yatırımlarında her zaman ülkenin yoksul bölgelerine öncelik vermiştir. Kırsal kalkınma alanına yatırımlar ise 2006 yılının Ocak ayında Türkiye’nin kırsalını saran “kuş gribi” sırasında insanların yaşadıkları zorluklarını gözlemleyen Ayşen Özyeğin’in Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde küçük çaplı bir kırsal kalkınma projesi desteklemesiyle başlamıştır. Bu deneyimler Özyeğin Vakfı’nın Türkiye’de kırsal alanlara yatırım yapma kararının şekillenmesine dayanak olmuştur.

Türkiye’nin en yoksul kesimi kırsal alanda yaşamaktadır. Buna rağmen, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının sayısı azdır. Uzun yıllara dayanan kalkınma deneyimlerine karşın başarılı ve sürdürülebilir  modeller de yaygın değildir. Özyeğin Vakfı faaliyetlerine başlamadan önce kapsamlı bir araştırma,  geliştirme çalışması yapmış ve sonucunda Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma Stratejisini oluşturmuştur.

Çalışmalar 2008 yılı sonunda Bitlis’in 6 köy ve 5 mezrasını kapsayan “Kavar Havzası Kırsal Kalkınma Projesi”nin başlatılmasıyla somut bir hal almıştır. Projenin başarılı seyri ve ulaştığı kalkınma pratiğinin bir model yaratacak seviyeye ulaşması, Vakfı ikinci bir bölgede daha kalkınma çalışması yapma konusunda cesaretlendirmiştir. Böylece, 2011 yılında yoksulluk, genç nüfus varlığı, halkın ve kamunun çalışmaları sahiplenme potansiyeli gibi ölçütler dikkate alınarak seçilen Kilis iline bağlı 8 köyde “Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi” başlatılmıştır.

Kırsal Kalkınma Programı tanıtım filmi için lütfen tıklayınız.

Scroll To Top