Kültür

Kültürel mirasın korunması, eserin varlığını sürdürmesini, insanların kendi geçmişlerini öğrenmesini, tarihin sürekliliğini görünür hale gelmesini ve bir toplumun kimliğini anlamayı sağladığı için sosyo-ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik stratejilerinin bir parçasıdır.

Galata Mevlevihanesi

Galata Mevlevihanesi Müzesi

1491 yılında inşasına başlanmış olan Galata Mevlevihanesi İstanbul’daki en eski mevlevihanedir. Bugün bu kültürel mirasımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir müzedir.

Galata Mevlevihanesi Müzesi yaklaşık 6.800 m² açık alan üzerinde yer alan bir bina kompleksidir. İçerisinde semahane, kütüphane, çamaşırhane, Şeyh Galip ve Halet Efendi türbeleri, mezarlık, çeşme ve sarnıç bulunmaktadır. Hüsnü M. Özyeğin Vakfı 2004 yılında başladığı ön araştırmalar ve etüdler ardından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamış, gerekli onayları alarak 2007 yılında başlanan restorasyon uygulaması 2008 yılında tamamlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na Katkı

İstanbul Kadıköy ilçesi Ataşehir’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na ait yeni yapılacak binanın mimari ve statik projeleri ile zemin etüdlerinin hazırlatılmasına katkıda bulunulmuştur.

Scroll To Top