Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi

Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi

2011 yılı Haziran ayında, yoksulluk, genç nüfus varlığı, halkın ve kamunun çalışmaları sahiplenme potansiyeli gibi ölçütler dikkate alınarak seçilen Kilis iline bağlı 8 köyde (Gökmusa, Yeşiloba, Dutluca, Sabanlı, Belenözü, Bektaşoğlu, Koçcağız, Aşağı Kalecik köyleri) 5 yıl sürecek “Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi” başlatıldı. Proje alanını oluşturan Ravanda Havzası, sosyo-ekonomik göstergeler açısından Türkiye’nin en yoksul alanlarından biridir. Havzasının bağlı olduğu Musabeyli ve Polateli ilçeleri Türkiye’deki 872 ilçe arasında sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından 844 ve 822. sıradadır.

Ravanda Havzası’nda toplamda 285 hane bulunmaktadır; toplam nüfus ise 1306 kişidir. Nüfusun % 47’si 20 yaş altındadır. Hane başı kişi sayısı ortalama 5’dir. 15 yaş üzeri kadınların % 38’i okuryazar değildir. Bu oran, aynı yaş grubu erkeklerde %14’dür. Ravanda Havzası’nda hem mutlak hem de subjektif yoksulluk oranları yüksektir. Havzada ortalama hane geliri minimum refah düzeyi için gerekli olduğu düşünülen gelirden daha düşüktür. Havzada kişi başına düşen aylık gelir ortalama 131 TL’dir (medyan aylık gelir ise daha düşük 71 TL’dir). Hanelerin % 54’ü Türkiye’de 4 kişilik bir aile için açlık sınırı olan 332 TL’nin, % 87’si ise yoksulluk sınırı olan 956 TL’nin altında gelir elde etmektedir.

Çalışan nüfusun; % 78’i tarımda, sadece % 5’i tarım dışında alanda faaliyet göstermektedir. Havzanın gelir getiren en temel ekonomik faaliyetleri zeytin ve üzüm yetiştiriciliği ve küçükbaş (keçi) hayvancılıktır. Buna rağmen tarımsal üretimde teknoloji kullanımı ve üretilen ürünlerin pazarlanma ve katma değer kazanma oranı oldukça düşüktür.

Ravanda Havzası’nda Yürütülen Faaliyetler

Tarım ve Hayvancılık

zeytin_3-224x300Zeytincilik: Bölgede var olan zeytin üretiminin geliştirilmesi ve verimin arttırılması projenin temel ekonomik kapasite geliştirme çalışmalarından biridir. Bu amaçla, hem uzun vadede kalıcı ekonomik gelir kanalları yaratmak hem de kullanılmayan kıraç arazileri tarıma kazandırmak amacıyla ihtiyaç sahibi 81 aileye 6.200 adet zeytin fidanı dağıtıldı. Zeytin fidanı dağıtılan tüm üreticilere zeytin yetiştiriciliği üzerine eğitim verildi. Hasat sonrası kalitenin korunması amacıyla zeytin taşıma alışkanlığının çuvaldan kasaya geçmesi için çalışmalar başlatıldı. Havzadaki lider çiftçiler ile Hatay İli ve Ege Bölgesi’ndeki zeytincilik işletmelerine ve başarılı tarımsal kooperatiflere teknik geziler düzenlendi.

Yem İşleme Ünitesi: Gökmusa Köyü’nde hayvan yetiştiricilerinin yem hazırlamak için havza dışına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve böylece girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla bir “yem işleme ünitesi” kuruldu. Eski bir değirmen köylülerin ortak girişimiyle yenilendi. Özyeğin Vakfı da yem kırma-karma makinesi ve üzüm seleksiyon makinesi aldı. Yem işleme ünitesinde 2013 yılı içinde 25 ton üzüm seçildi ve 7 ton yem kırıldı. Ünitenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmının yenilenebilir enerji ile karşılanabilmesi için, tesisin çatısına Fina Enerji’nin sponsorluğunda Özyeğin Üniversiteli Young Guru Academy’den bir grup öğrenci elektrik üreten güneş panelleri kurdu.

barınak_2-300x225

Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Ravanda Havzası’nda verim artışını sağlamaya ve keçi sütünün daha iyi koşullarda değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirildi. 2 adet ilaçlama makinesi temin edilerek havzadaki 280 barınakta düzenli dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Bu ilaçlamalar yavru atmaların (düşükler) azalmasında önemli bir etki yarattı. 34 ahır ve ağıl modernize edildi. 4 üreticinin ahırlarına otomatik suluk sistemi kuruldu. 2 köyde hayvanların merada su ihtiyaçlarını giderebilmesi için suluklar inşa edildi. 5 köyde 65 kadına süt hijyeni, peynir yapımı-uygulaması ve brusella hastalığı üzerine eğitimler verildi. Tüm proje köylerinde Vakfın veteriner uzmanı düzenli olarak barınakları gezerek hayvan muayeneleri gerçekleştirdi.

Fiğ Üretimi: Havzada yetiştiricilerinin yem ihtiyaçlarının yerelden karşılayabilmeleri ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla çiftçiler yem bitkisi ekmeye teşvik edildi. İlk kez 2012 yılında, 7 köyde 40 üreticiye toplam 10 ton fiğ tohumu dağıtıldı ve fiğ ekimi için gereken eğitim ve teknik destek verildi. Fiğ ekimi 2012 yılından bu yana artarak devam etmektedir.

Makine Ekipman Destekleri: 17 üretici el traktörü , pülverizatör , süt sağım makinesi ve zeytin hasat makinesi sahibi oldu.

otobüs durağı copyRavanda Havzası alt yapı ve üst yapı eksiklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar köylülerin de aktif katkısı alınarak ortaklaşa gerçekleştirildi. 2 köyde halkın talebi üzerine acil ihtiyaç olan ortak çeşme, tuvalet ve gasilhane yaptırıldı. 8 köyde okul minibüsü bekleyen öğrencilerin kışın yağmurdan yazın da aşırı güneşten korunabilmeleri için bir Girişim Faktoring desteğiyle duraklar inşa edildi. Okul duvarları onarıldı. Tüm havza çiftçileri tarafından hem yem işleme ünitesi olarak hem de kadın üreticiler için sabun atölyesi olarak kullanılacak bir binanın onarımı gerçekleştirildi; bina içinin düzenlemesi ve donanımı yapıldı. Vakfın insiyatifiyle İl Özel İdaresi tarafından Belenözü Köyü’ne kilit taşı döşendi. Ayrıca 3 köyde Kilis İl Özel İdaresi ile tarafından kanalizasyon yapımı başlatıldı.

İlkOkul-300x225Havzada kadınların, çocukların ve gençlerin sosyal kapasitelerinin güçlendirilmesi için entegre bir çalışma yürütülmektedir. Bu kapsamda, bir köyde ilkokulun içinde bir çocuk kütüphanesi kuruldu ve iç donanımı yapıldı. Yine aynı okulun ana sınıfı, AÇEV-Vodafone işbirliği ile “İlk Adım” Projesi kapsamında donatıldı. İki proje köyünde ilkokulların altyapı ihtiyaçları karşılandı. 4 köy okuluna kırtasiye yardımı yapıldı. Havzada okullaşmanın artırılması amacıyla 27 öğrencinin açık öğretime kayıtları yaptırıldı.

Genç kızlar için bir fotoğrafçılık kursu açıldı. Eğitim sırasında çekilen fotoğraflardan Ravanda’da Yaşam isimli bir sergi açıldı. Genç kızlardan bir halk oyunu ekibi kuruldu. Yine genç kızlar için Özyeğin Vakfı’nın geliştirdiği “Genç Kızlar Güçleniyor” eğitim programı uygulandı.

Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ortaklığında havzadaki öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimleri verildi, diş sağlığı kitleri dağıtıldı. 2012’de ilki düzenlenen Ravanda Şenliği havza için geleneksel bir kutlamaya dönüştü. 2013 Eylül’de tekrarlanan şenlikte “En Güzel Kilis Keçisi” ve “En Güzel Kilis Karası Üzüm” yarışmaları yapıldı; çocuklar için sanat atölyeleri düzenlendi.

DSCF2360-300x224AÇEV Eğitimleri: Proje başlangıcından bu yana Ravanda Havzası’nda toplam 140 kadın AÇEV’in Dere Tepe Eğitim Programı’na katıldı ve sertifikalarını aldı. Bu program, kırsalda yaşayan kadınların günlük hayatlarında kullanabilecekleri, üreme sağlığından çevreye; çocuklarıyla iletişimden kadın haklarına uzanan yaşamsal konuları video desteğiyle anlatan bir eğitim programı.

Sabunculuk: Gökmusa Köyü’nde geleneksel sıcak üretim yöntemiyle doğal zeytinyağı üretmek isteyen bir grup kadınla sabun yapımı çalışmalarına başlandı. Kadınlar için bir sabun atölyesi kuruldu ve gerekli donanım yapıldı. Bir sabun ustası kadınlara soğuk yapım sabun eğitimi verdi. Sabuncu kadınlar Mardin’de İpek yolu Kadın Kooperatifi’ni ziyaret ederek sabun yapımı ve pazarlaması konusunda bilgi aldılar. The Marmara Oteli ve Fiba Holding gibi şirketler için sabun üretmeye başlayan Ravandalı kadınlar kendileri ve aileleri için yeni bir gelir kaynağı yaratmış oldular. Kırsal-Kalkınma-3-224x300 (1)

El İşi Projesi: Fiba Perakende ve Shiva Tekstil ortaklığı ile 50’ye yakın kadın GAP ve M&S mağazalarında satışa sunulmak üzere el işi ürünler üretmeye devam ediyorlar. Şu ana kadar el işi ürünlerin satışlarından hayatlarında ilk defa nakit para kazanan kadınlar aile gelirine önemli bir katkıda bulundular. 2014 yılında Ravandalı kadınlar el işi tebrik kartları, rengarenk yazlık fularlar ve bileklikler üretecekler.

Ravandalı Kadınlar Derneği: Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 2 yılı aşkın bir süredir devam eden kadın örgütlenmesi çalışması önemli bir aşamaya ulaştı. Ravandalı kadınlar, köylerinde bir kadın derneği kurmak için bir araya geldiler. Kadınlara, “Birliktelik neden önemlidir”, “karşılıklı güven ve açıklık”, “katılımcılık”, “örgütlenmede başarı ve başarısızlığın nedenleri” konularında kapasite artırıcı eğitimler verildi. Örgütlenmenin çekirdeğini oluşturan 17 kadının katılımıyla Hatay Yeşilpınar Kadın Derneği ve Vakıflı Köyü Kooperatifi ziyaret edildi. Uzun vadede havzada vakfın stratejik kalkınma ortağı olan Ravanda Köyleri Kadın Derneği çatısı altında birleşen kadınların dernek çalışmaları websitelerinden adresinden takip edilebilir. http://www.ravandalikadinlar.com/

Yumurta Tavukçuluğu Projesi: Pilot çalışmamıza proje köylerimizden Sabanlı, Bektaşoğlu, Sabanlı ve Dutluca köylerinde 8 kadın dahil oldu. Proje kapsamında her bir kadına 100 ila 125 arasında değişen tavuk ve yumurtacılık yapabilmeleri için gerekli malzeme verildi. Ayrıca her bir kadının kümeslerini uygun koşullara getirebilmeleri için malzeme ve teknik destek sağlandı ve kadınlara eğitim verildi.

Ravanda-6-300x224 (1)

Ravanda Havzası’nda çevre bilincinin artması amacıyla 10 çobana ve 117 öğrenciye çevre eğitimleri verildi. 50 çiftçiye mera ıslahı eğitimleri verildi. Köy dışına tahliye edilemeyen çöplerin imhası için 1 köyde çöp toplama alanı inşa edildi. Organik atık kompost çukuru örnek uygulamaları yapıldı. Proje başlangıcından itibaren sinek ve sivrisinek mücadelesi için ilaçlama çalışmaları her köyde 3 tur yapılmaktadır. Bu uygulama sonucunda sivrisinek zararlarında ciddi bir azalma olmuştur.

Özyeğin Vakfı, proje başlangıcından beri GAP İdaresi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kilis Valiliği, Polateli ve Musabeyli Kaymakamlığı ve Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile düzenli olarak diyalog ve işbirliği içerisinde bulunmaktadır. Hayata geçirilen diğer somut işbirlikleri şunlardır:

  • 2012 Nisan ayında, Özyeğin Üniversitesi ve Young Guru Academy’den bir ekip Ravanda Havzasına gelerek güneş enerjisi teknolojilerinin Kilis Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında uygulanabilmesine yönelik bir analiz çalışması yürüttü.
  • Dünya’nın dört bir yanından büyük şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan insanlara farklı yerel deneyimler kazandırmak amacıyla çalışma yürüten bir kuruluş olan Leaders’ Quest, Ravanda Havzası köylerini ziyaret etti.
  • Fiba Şirketleri’nden gelen gönüllüler köylerde çeşitli eğitimler verdiler.
Scroll To Top