Kırsal Ve Yerel Kalkınma Sertifika Programı

Kırsal ve Yerel Kalkınma Sertifika Programı Başarıyla Tamamlandı
DSC_0021

Yerel ve kırsal kalkınma alanında yetkinliğini artırmak ve yeni bir vizyon kazanmak isteyenler için 22 Ağustos-02 Eylül 2016 arasında düzenlenen 2 ayrı sertifika programına, Kalkınma Ajansları, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, belediyeler, tarım il müdürlükleri ve özel sektörden gelen 68 kişi katıldı. Her biri 5 gün süren programlarda, dünyada ve Türkiye’de tarımsal dönüşümün tarihi, dünyadan örneklerle sürdürülebilir yerel kalkınma, kırsal kalkınmanın politik ekolojisi, sürdürülebilir kırsal kalkınma stratejileri, göç ve kalkınma, kalkınma programları tasarım ve bütçelemesine toplumsal cinsiyeti dahil etmek, kalkınma projelerinde nicel ve nitel etki analizi metodolojileri, köy romanının evrimi gibi konular ele alındı. Başta üniversitemiz olmak üzere, Ankara, Boğaziçi, Kırklareli, Koç gibi ülkemizin saygın üniversitelerinin akademisyenleri, programımıza eğitmen olarak katıldılar. Sertifika programları aynı zamanda “Teoriyi Sahada Sınayanlar Konuşuyor: Sürdürülebilirliğin Hayattaki Karşılığı” ve “Yerel Kalkınmayı Kendi Dinamiklerinden Örenler Konuşuyor” başlıklı 2 ayrı panel düzenlendi. Alanlarında uzmanlıkları ve deneyimleri bulunan akademisyenler, çiftçi örgütlerinin yöneticileri ve belediye başkanlarının katıldıkları paneller, deneyim paylaşımına olanak tanıyan platformlar oldular.

Scroll To Top