Eğil Kırsal Kalkınma Projesi

Eğil Kırsal Kalkınma Projesi

Diyarbakır ili, Eğil ilçesine bağlı 4 yerleşimde yaşam kalitesini iyileştirmek ve sürdürülebilir bir kırsal kalkınma modeli gerçekleştirmek amacıyla Şubat 2007- Ocak 2010 tarihleri arasında Kalkınma Merkezi Derneği tarafından başlatılan projeye mali ve idari destek verilmiştir. 233 hanede 1.975 kişinin yaşadığı köylerde hayata geçirilen başlıca faaliyetler ve sonuçları projenin hedef kitlenin ekonomik ve sosyal yaşamında olumlu etkiler yarattığını göstermektedir.

Proje öncesi geleneksel yöntem ve çeşitler ile yapılan tarımsal üretim nedeniyle verim ve kalite düşük, özellikle eğimli alanlarda yapılan pamuk tarımı ciddi toprak erozyonu oluşturmaktaydı. Sulanan alanlarda pamuk tarımı, kurak alanlarda da buğday, arpa ve mercimek üretilmekteydi.

Proje ile eğimli alanlarda meyvecilik çalışmalarına ağırlık verildi. Karıkla ile yapılan vahşi sulama yerine damla sulama teknikleri uygulandı. Proje ile verilen kapasite geliştirme eğitimleri, teknik destek ve teknik geziler sayesinde toprak işleme, ekim, sulama, ilaçlama, gübreleme ve hasat yöntemlerinde bilgi ve beceri artışı oldu.

Bitkisel üretimde %30 verimlilik artışı sağlandı. Üretimde çeşitlilik arttı. 2. Ürün Fasulye, mısır ve karpuz üretimi başladı. Yaz sebzeciliği yapan aile sayısı %30 arttı. Kış sebzeciliği yapan aile sayısı %20 arttı. 30 üretici meyveciliğe başladı. Hayvancılıkta %25 verimlilik artışı sağlandı. Kültür ırkı hayvan sayısı %25 arttı. 50 aile silaj üretimine başladı. Havza kendi yemini üretmeye başladı (1 yem ünitesi kuruldu). Teknolojik kullanımı %25 arttı. Üretilen ürünlerin pazara sunumunda %50’lik artış sağlandı. Nadas alanlarında %50 azalma oldu.

Proje sonunda meyveciliğe yöneliş başladı. Nar satışı ile önemli gelir elde edilmeye başlandı. Silaj üretimi sayesinde hayvancılık gelişti ve verim arttı. Kadınlarca yapılan mevsimlik çiçek üretimi ve yumurta tavukçuluğu ile sosyal yaşama ve üretime katılımları arttı.

Havzada üretim teknikleri ve yeni üretimlerin devreye girmesi sonucunda yıllık ortalama 3.750 TL olan hane geliri 6.000 TL’ye yükseldi (% 60 artış). Mevsimlik göç de %10 azaldı.

Scroll To Top